Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

5291 4707 420
Reposted fromnosmile nosmile viaanorexianervosa anorexianervosa
te-de-bayas
6926 f174 420
te-de-bayas
te-de-bayas
Ponieważ,nie jestem typem osoby,w której ktoś się zakochuje.
— jesiennie
Reposted fromweightless weightless viamaddreamer maddreamer
5199 d1ca

thelightofnight:

nicoffeine:

OH MY GOSH

I have two hands and three foods.

te-de-bayas
Kim jestem? Czy w ogóle "jestem"? Od czasu do czasu "bywam" tym lub owym...
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1956)
te-de-bayas
0841 0fba
Reposted fromjossie jossie viaanorexianervosa anorexianervosa
te-de-bayas
Przyjdź do mnie kiedyś, przyjdziesz? Otwierając drzwi udam zaskoczenie, chociaż przecież czekam od tak dawna.
— kolego
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanorexianervosa anorexianervosa
te-de-bayas
8644 3f1e 420

(...) A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęciach innego człowieka.
te-de-bayas
Przyjdź do mnie kiedyś, przyjdziesz? Otwierając drzwi udam zaskoczenie, chociaż przecież czekam od tak dawna.
— kolego
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanorexianervosa anorexianervosa
te-de-bayas
jeśli chcesz
zadzwoń jutro
bez Ciebie 
umieram
— Piotr Tokarz
Reposted fromSabela Sabela viamaddreamer maddreamer
te-de-bayas
Tumblr
te-de-bayas
6261 7580 420
"Nie żałuj umarłych, żałuj żywych a szczególnie tych którzy żyją bez miłości"
Reposted fromDoesntMatter DoesntMatter viamaddreamer maddreamer
te-de-bayas
7936 fe73 420
te-de-bayas
te-de-bayas
She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
— letters my grandpa wrote about my grandmother (via tea-storm)
te-de-bayas
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci. 
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie. 
-To co mam zrobić mamo ? - zapytała jak wtedy kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C., Pokolenie Ikea
te-de-bayas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...